Operational excellence hos Zephyr Consulting

Zephyr rådgiver og vejleder virksomheder til at skabe et øget fokus på optimeringen af samspillet mellem drift, kultur, medarbejdere, ledelse og værdistrømme. På den måde er intentionen at skabe en forbedringskultur, der skal bidrage til konkurrencemæssige fordele i virksomheder og organisationer.

Hvordan fungerer operational excellence hos Zephyr Consulting helt lavpraktisk?

Operational excellence handler om at være god til at skabe værdi til en virksomheds kunder. Zephyr Consulting har altså sat fokus på at hjælpe virksomheder til at være gode til at levere værdi til deres kunder. Det bliver gjort gennem en opmærksomhed på den pågældende virksomheds samlede system bestående af værdistrømme, daglig drift, kultur, ledelse og mennesker.

Overordnet kan successen måles, når virksomheden er i kontinuerlig lønsom vækst. Det er et mål, som Zephyr Consulting arbejder hen imod ved først at identificere og skabe de rette forudsætninger for, at virksomheden kan opnå succes. Desuden gør Zephyr Consultings store erfaring, at det er nemt at skære ind til benet og fokusere på det mest relevante. De langvarige forbedringer skabes gennem transparens, fokus, involvering og disciplin.

Merværdi

Zephyr Consultings mål er at skabe mere værdi. Derfor er der blevet afprøvet forskellige metoder de sidste mange år. Det primære fokus de sidste 10-15 år har været på LEAN og implementeringen af de løbende forbedringer.

For Zephyr Consulting handler det om at bruge LEAN til at arbejde effektivt og målrettet med forbedringer. Forbedringsforløbet tilpasses altid virksomhedens udfordringer og situation. På den måde ses resultaterne tidligt i forløbet. Det er dog vigtigt at understrege, at LEAN ikke er et kvik-fix, for Zephyr Consulting tror på, at den største værdi ses, når der fokuseres på den lange bane. På den måde opnås resultaterne både på bundlinjen og gennem medarbejdernes motivation.

Hvad så nu?

På zephyrconsulting.dk kan der bookes et uforpligtende møde til en snak om, hvad Zephyr Consulting kan tilbyde.