Sprogkursus for udenlandske læger

image

Et smil er den korteste afstand mellem to mennesker, men efter smilet kommer sproget. Sproget er vores bedste og mest brugbare redskab når vi skal forstå hinanden. Derfor er det essentielt for en vellykket kommunikation, at de to personer, der skal kommunikere, har et fælles sprog.

Lær dansk for din og for patienternes skyld

Hvis du er kommet til Danmark med et ønske om at bruge din lægefaglige uddannelse her i landet, er det vigtigt, at du tilegner dig et mundtligt og skriftligt sprogligt niveau på dansk, som giver dig de optimale muligheder for vellykket kommunikation. Et kursus i dansk for udenlandske læger er skræddersyet til dig, som har brug for undervisning i dansk grammatik og udtale, og som ønsker et større ordforråd. Kun med den rette kommunikation kan du anvende dine lægefærdigheder i praksis og yde dit bedste.

På sprogkurset kan du desuden få undervisning i, hvordan det danske hospitalsvæsen fungerer og hvad jobbet som læge i Danmark indebærer. På den måde får du kendskab til din kommende arbejdsplads og kan føle dig godt klædt på inden jobstart.

image-1

Uddan dit personale og skab gode oplevelser for både patienter og kollegaer

Er du leder af en klinik eller afdeling, hvor der er ansat en eller flere udenlandske læger, kan det anbefales at tilmelde dem et kursus i dansk. På den måde nedbryder du den barriere, som der eventuelt kan opstå mellem både patient og læge, men også mellem de danske og udenlandske læger. Et mangelfuldt ordforråd kan få en udenlandsk læge til at virke langt mindre kompetent end hvad vedkommende i virkeligheden er, og det er derfor essentielt at sprogundervisningen prioriteres.

Et sprogkursus i dansk, kan desuden tilrettelægges så det passer til dit eller din ansattes behov, og det er helt op til dig at bestemme længden og intensiteten af kurset.